Bemutatkozás

 

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

 

A Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterétől önálló szervezeti egységként működik. A központ egyetemünk rektorának közvetlenül alárendelt szervezeti egységként funkcionál, melynek vezetését, feladatcsoportjainak szakmai koordinálását, személyi és szakmai menedzselését központvezető végzi.

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központot Körei László egyetemi oktató, PhD-doktorandusz vezeti. Főállású munkatársként Lutter Krisztina és Molnár Rita személyi segítők biztosítják a napi működést és szervezést. A 2021/2022-es tanévtől Szatmáry Ágnes pszichológus kollegina is eseti jelleggel segíti a központ munkáját, mellyel a nemzetközi hallgatók lelki és életvezetési tanácsadását is támogatjuk, bekapcsolódva a Nyíregyházi Egyetem nemzetköziesítési folyamataiba.

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ kiemelt missziója a hallgatóink lelki egészségének támogatása, mentális állóképességük megőrzésének elősegítése. Központunk jelentős küldetése a hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása, a hátránykompenzáció gyakorlati megvalósítása. Mindezekkel összefüggésben tanulmányi ügyekben, karriertervezési kérdésekben is hatékonyan támogatjuk hallgatóink mindennapjaikat, hogy minél tartalmasabb módon és élménydúsan éljék meg az egyetemi polgári lét szellemi és tárgyi, környezeti atmoszféráját.

A Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság tagjai: Körei László bizottsági elnök, központvezető, Harsányiné dr. Petneházi Ágnes pszichológus, adjunktus, Oroszné dr. Balla Beatrix jogász, ügyvivő szakértő, Tamás István hallgatói delegált tag és Dr. Vajda Ildikó főiskolai tanár, preventív mozgásterapeuta. Valamennyien hatékonyan támogatják szakterületüknél fogva a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkáját.

Központunkon belüli egységek (Esélyegyenlőségi Csoport, Mentálhigiénés Konzultációs Csoport) funkcionálisan is meghatározott feladatcsoportként működnek a mindennapokban. Így például a fogyatékossággal élő hallgatók integrációjának és inklúziójának elősegítése, tanulmányi és hozzáférési támogatása, személyi segítése, a hátránykompenzatorikus lépések megoldása és széleskörű szolgáltatások biztosítása mind-mind hallgatóink komfortérzetét, optimális állapotukhoz való közelítés elősegítését szolgálják.

Igények szerint pályaorientációs, karrier-tanácsadási, életvezetési, mentálhigiénés konzultációk, továbbá  pszichológiai tanácsadások is elérhetők központunkban. Folyamatosan dolgozunk a lemorzsolódást csökkentő, hallgatói bennmaradást támogató transzferek megvalósításán, továbbá a munkaerőpiacra való eredményes beilleszkedést elősegítő SKILL-ek kialakításán. Érzékenyítő és attitűdformáló foglalkozásaink folyamatosak, szeptember elején nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be hozzánk új hallgatóink. Önkéntes hallgatóinkból egy hatékonyan működő kortárs segítői rendszer kialakításának alapjait teremtettük meg a 2021/2022-es tanév beindítása után, melynek célja, hogy a felsőbb éves hallgatóink segítsék, facilitálják társaikat az egyetemi évek ideje alatt. Szolgáltatásaink folyamatosan bővülnek, melyek rugalmasan alkalmazkodnak hallgatóink és dolgozóink egyéni és csoportos igényeihez egyaránt.

 

                                                                                                           

 

Nyíregyháza, 2021. 09.17.                               Körei László egyetemi oktató, PhD-doktorandusz

                                                                                           központvezető

                                                                    Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ


A Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ  segítséget nyújt abban,

hogy az érdeklődők megismerjék a fogyatékossággal élő hallgatók által igénybe vehető

lehetőségeket, szolgáltatásokat.

További lehetőségekkel bővítettük központunk működését, amelyek az ép és a fogyatékossággal élő hallgatók számára is elérhetők, továbbá egyeztetések és igények szerint egyetemünk munkatársai számára is.

Elérhetőségünk:

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b  "B" épület fsz. 09. 

Tel.: 06-42/599-400 /1/ 2805 mellék

Honlap: http://www.nye.hu/eselyegyenloseg/ 

Közösségi oldal: https://www.facebook.com/eselyegyenlosegicsoport


A Nyíregyházi Egyetemen a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaihoz szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételeket

a 2011. évi CCIV. törvény a Nemzeti Felsőoktatásról és a 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet

határozza meg.

Fogyatékossággal élő hallgatónak minősül az, aki fogyatékosságának típusát és mértékét szakvéleménnyel igazolja.

A közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság - amely az érettségi bizonyítvány záradékában is feltüntetésre került - a felsőoktatási intézményben folytonosnak tekinthető - a jogfolytonosság fennáll. 

A fogyatékossággal élő hallgató egyetemi tanulmányainak kezdetén regisztrálhatja magát az Esélyegyenlőségi Csoportnál, ha igénybe kívánja venni a fogyatékossága következtében őt megillető kedvezményeket. A csoport szolgáltatásai minden típusú (mozgás-, hallás-, látássérült hallgatók, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, autista, stb.) fogyatékossággal élő hallgató számára biztosítottak, amennyiben a hallgató előzetesen regisztrált. A szolgáltatások térítésmentesek.


A támogatás és segítés személyi feltételrendszere:

 

Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság

Irányító koordinátor

Koordinátorok

Személyi segítők

HÖT

 

A támogatás tárgyi feltételrendszere:

Az egyetem minden épülete a fogyatékossággal élők számára akadálymentes. Akadálymentesített kollégiumi férőhelyek állnak  hallgatóink rendelkezésére. Az infokommunikációs akadálymentesítés is megoldott.

• Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Közpon („B” épület fsz. 09.) 

• „Pihenő- és Baba mama szoba” („B”épület földszint 08.): A szobában internet elérhetőség, konyhai berendezések (hűtő, mikró…) szolgálják a hallgatók igényeit. A kisgyermekek ellátásához szükséges eszközök biztosítottak (pelenkázó asztal, kiságy, stb.)      A szobát  „kulcsos” rendszerrel lehet igénybe venni. 

• Rehabilitációs tornaterem  (mosdó, zuhanyozóval),  - „B”épület alagsor. Egyéni és csoportos rehabilitációs és prevenciós tornák helyszíne, amelyben speciális mozgásfejlesztő eszközök állnak a hallgatók rendelkezésére. 


Főbb szolgáltatásaink:

Személyi segítés egyénre szabottan:

Egyéni problémákban (tanulmányi, szociális, ösztöndíj…..) való tanácsadás, ügyintézésben való segítségnyújtás. 

Foglalkozások:

Mentálhigiénés tanácsadás (konfliktuskezelési, párkapcsolati, önbecsülési, kommunikációs problémák feltárása hatékony megoldása), speciális mozgásterápia (egyéni és csoportos formában is). 

Személyes beszélgetések egyénenként - igény szerint. 

Eszközkölcsönzés:

Az önálló, speciális tanulás lehetőségeit multimédiás eszközök kölcsönzésével biztosítjuk (laptop, diktafon, projektor,  nagyítós lámpa stb…) Az eszközök a hallgatók fogyatékosságának figyelembevételével, meghatározott időre kölcsönözhetők. 

Egyéb tevékenységek:

A Mentálhigiéné és Esélyegyenlőségi Központ részt vállal különböző Alapítványokkal, támogatószolgálattal, civil szervezetekkel való kapcsolattartás kialakításában. Pályázatok (egyéni és csoportos) elkészítésében, koordinálásában való segítés, tanácsadás.