Újdonságaink

"A lélek hangjai - református esték a fiatalok lelki egészségvédelméért" témájú tudománynépszerűsítő esemény

 "A lélek hangjai - református esték a fiatalok lelki egészségvédelméért" témájú tudománynépszerűsítő esemény

Nyíregyháza-Sóstói Református Egyházközség meghívásának eleget téve Körei László egyetemi oktató, a Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ központvezetője május 27-én néhány nappali tagozatos hallgatójával részt vett "a lélek hangjai - református esték a fiatalok lelki egészségvédelméért" témájú tudománynépszerűsítő eseményen. A rendezvényen a résztvevők Horváth Józseffel, a hazai és nemzetközi szinten is elismert rákkutatóval folytattak diskurzust.

Horváth József rákkutató, molekuláris genetikus szakmailag és emberileg is motiváló előadásával példát mutatott számunkra emberségből, szakmaiságból, megküzdésből, hiteles Istenhitből. Romatelepről bekerülni a tudományos vérkeringésbe, ez igazán teljesítmény – fogalmazták meg a Nyíregyházi Egyetem hallgatói.

A napokban megjelent könyvének átadásával fejezte ki elismerését Horváth József irányába Körei László, majd közös pontokat is építettek az eseményen a mentálhigiénés folyamat holisztikus szemléletének értelmezési lehetőségében.

Horváth József elfogadta meghívásunkat a Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjába, így szeptemberben egy hatalmas rendezvénnyel készülünk az egyetemi polgárság számára, amelyen már ott lehetnek szép számban jelenlegi közösségünk mellett a sok esetben hátrányos helyzetből is érkező gólyáink is. Örömmel tölt el, hogy a pozitív példák és követendő emberek nem csupán a celebvilágból, hanem a tudomány képviseletéből is egyre vonzóbbak sok fiatal számára. Van remény, de ebben az értékteremtő folyamatban óriási felelősségünk van nekünk, oktatóknak is – tette hozzá Körei László központvezető úr, egyetemünk oktatója.

 

Dolgos, aktív hétköznapok, aktív szemeszter a mentális segítés és az esélyteremtés jegyében.

 

Pálya-, és karriertervezési rendezvényt szervezett a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

Május 10-én a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ pálya-, és karriertervezési rendezvényt szervezett Körei László tanár úr, központvezető kezdeményezésére nappalis hallgatóink számára. Az esemény meghívott előadói a Decathlon nyíregyházi képviseletében Mucsi Gergely áruházigazgató és Szabó-Háda Enikő PR és rendezvényfelelősök voltak, akik már második éve visszajáró vendégek Körei László tárgyaira. A közel száz fős hallgatói résztvevők tanár úr nappalis csoportjainak gazdálkodás és menedzsment, turizmus-vendéglátás, edző, sportszervező és történelemtanár szakos hallgatóiból álltak, akiknek zöme tanár úr csoportjaiban üzleti etika és vállalatok társadalmi felelősségvállalása kurzusokon vesz részt.

A Decathlon képviselői vállalatuk CSR stratégiáiról, a hallgatók számára nyártól is elérhető munkalehetőségekről és a felelős üzleti gondolkodás gyakorlatairól tájékoztatták a Nyíregyházi Egyetem hallgatóit. Körei László tanár úr tárgyfelelősként az üzleti etika kurzusba immáron második éve beépíti egy-egy cég, vállalat élő bemutatkozását, motivációs előadását a szemeszter tananyagába, fejlesztve ezzel a hallgatók gyakorlati készségeit.

Az általam vezetett központ bő másfél éve egyre szervesebb kapcsolatokat épít támogató szolgálatokkal, piaci szereplőkkel és cégekkel is. Tavaly nyáron is öröm volt számunkra, hogy tudtuk támogatni tucatnyi hallgatónk –köztük néhány fogyatékkal élő hallgató – nyári munkavállalását. Munkatársaimmal és önkéntes kortárs segítőinkkel az elmúlt időszakban sokat tettünk azért, hogy a készségfejlesztő alkalmaink, egyéni és kiscsoportos tanácsadásaink révén is támogassuk hallgatóink jóllétének számos területét. Célkitűzés, hogy kvalifikált munkaerőként és alkotó értelmiségiként Nyíregyházát válasszák a jövőben is, s sokat teszünk azért, hogy jó környezetben tanulhassanak, itt éljenek és dolgozzanak – fogalmazott Körei László központvezető úr.

 

A boldogság nemzetközi napja – a proaktív állampolgárság tudatosítása

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetője és néhány lelkes egyetemista hallgató nyílt egyetemi órára várta a Zay Anna Technikum 11. és 12. osztályos tanulóit. Az eseményre Körei László központvezető előadása után került sor március 20-án. A középiskolásokat elkísérte osztályfőnökük és az iskola igazgatója is. Az innovatív eseményre három egyetemi hallgató is prezentációval készült: Mónus Ádám történelemtanár-testnevelőtanár szakos hallgató a boldog békeidők korszakán keresztül jelenítette meg az érdeklődők számára a téma történetiségét, míg Erős Vivien és Oláh Krisztina végzős hallgatók „Kopp Mária –Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot az ezredforduló után” tanulmánya alapján fejtették ki nézőpontjaikat a témában. Körei László szakmai előadása „a boldogság nemzetközi napja: a proaktív állampolgári készségek fejlesztéséért” kérdéskörben tartogatott számos hasznos információt és kutatási eredményt az érdeklődők számára. Az esemény végén a középiskolások és a pedagógusaik is bekapcsolódtak egy közös, lélekemelő foglalkozásba.

Nagyon örültünk az érdeklődő csoportoknak, s a leginkább emberi kapcsolódások azok a percek voltak, amikor minőségi diskurzus alakult ki egyetemistáink és középiskolás vendégeink között. Meggyőződésem, hogy a beiskolázásnak folyamatosnak kell lenni, s már 11. évfolyamon meg kell szólítani az érdeklődőket élményt adva, kezet nyújtva és lehetőségeket teremtve a közös szakmai jövő építésében itt, a mi egyetemünkön – tette hozzá Körei László. - Tudományos ismeretterjesztés, valós hallgatói élmények és a vendégek ráhangolása a leendő egyetemista létbe, az érdeklődő tehetséges fiatalok helyben tartása és a kulturális, tudományos sokszínűségbe való bevezetése: mindegyik impulzus ingen hasznos volt ezen az innovatív napon, melyből mind a vendégeink, mind pedig mi, a Nyíregyházi Egyetem közössége profitáltunk – fogalmazott a központvezető.

A boldogság nemzetközi napja – a proaktív állampolgárság tudatosítása

 

Beiskolázással egybekötött nyílt nap

Felvételi és esélyegyenlőségi előadást tartottak az érdeklődő diákok és tanárok számára február 8-án, a Nyíregyházi Egyetemen. A résztvevőket köszöntötte Halkóné dr. Rudolf Éva, az egyetem kancellárja. Tájékoztató előadást tartott Körei László, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetője.

– A jelenlegi háború és válság tarkította, bizonytalan helyzetben az emberek biztonságra, stabilitásra vágynak. A fiatalok mindehhez sokat tehetnek hozzá a pályaválasztással, éppen ezért nem mindegy, milyen döntést hoznak, amikor felsőoktatási intézményt választanak – mondta Körei László, a Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának vezetője szerdán, az intézmény beiskolázási tájékoztató előadásán.

– Alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, azt itt megszerzett diploma az országban mindenhol ugyanannyit ér, ám az oklevél értékét a tulajdonosa is emelheti a maga szellemével és jellemével. Ezek mindegyike fejleszthető, amihez mi minden támogatást megadunk. Olyan egyedi tanulástámogatás és szociális gondoskodás érhető el itt, amit máshol az országban nem tapasztaltam – hangsúlyozta a központvezető.

– Megváltoztak a bemeneti követelmények, többek között eltöröltük a minimum ponthatárt és az emelt szintű érettségi kötelezettségét is, de ez nem azt jelenti, hogy bárki megállhatja a helyét a Nyíregyházi Egyetemen. Ez azt jelenti, hogy többen kaphatnak esélyt a bizonyításra, ám ahhoz, hogy az intézmény hallgatói maradhassanak, sokat kell tenniük. A felsőoktatásba jelentkezni egy felelős döntés, aminek következménye van, és meghatározza az egyén későbbi karrierútját. az elsőéveseknek laptopot adunk, hogy segítsük őket a tanulásban, a változatos ösztöndíjformák pedig az anyagi háttér megteremtéséhez járulnak hozzá.

–  Bár a nyelvvizsga nem feltétele a jelentkezésnek, a stabil nyelvtudás ma már elengedhetetlen a munkaerőpiacon, s az oklevél megszerzéséhez is többféle lehetőséget kínálunk. A nyelvvizsga sokszor csupán csak egy papír, mi azonban a mögöttes tartalomra helyezzük a hangsúlyt – hívta fel a figyelmet, akitől azt is megtudtuk, a Mentálhigiénés és Esélyteremtő Központ számos szolgáltatással várja a hallgatókat, és senki nem féljen segítséget kérni, ha nehézségei adódnak - számol be a Kelet-Magyarország tudósításában.

Beiskolázással egybekötött nyílt nap

 

A Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja hagyományteremtő szándékkal valamennyi egyetemi polgár számára                                                     

LELKI HANGOLÓDÁS ÉS SZERVEZETI KULTÚRAÉPÍTÉS

témában munkahelyi feltöltődést támogató programot szervez! 

Minden kedves érdeklődő egyetemi polgárt szeretettel várunk!

LELKI HANGOLÓDÁS ÉS SZERVEZETI KULTÚRAÉPÍTÉS

 

Lelki erőforrásokat támogató tréning

2021. október 14-én lelki erőforrásokat támogató tréninget tartottam kollégáimnak. A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetőjeként bővülő szolgáltatásaink jegyében örömmel támogattam kollégáimat, akik a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda munkatársaiként a Nyíregyházi Egyetem sikeres nemzetköziesítési stratégiáját építik. Aktívan dolgozunk egyetemünk sikeréért. Novemberben folytatjuk.

 

Újra önkéntes kortárs segítőket motiválunk, szolidáris közösséget építünk

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ 2021. szeptemberétől új lendülettel ismét felépíti a Nyíregyházi Egyetem kortárs segítői hálózatát. Mindez az ép és speciális szükségletű hallgatóink számára egyaránt jelent hatékony támogatást az egyetemi polgári lét során a bio-pszicho-szociális és spirituális szemlélet jegyében.

Büszkék vagyunk nyitott, kezdeményező, önmagukért és társaikért is kiálló hallgatóinkra, akik ismereteik, tudásuk bővítésével, képességeik és készségeik fejlesztéssel és attitűdformálással a mindennapokban tevékenyen hozzájárulnak a szervezeti polgárság kialakulásához, az aktív és felelős állampolgárság tudatosításához, s a szolidáris közösségek megteremtéséhez.

Az önkéntes kortárs segítőink érzékenyítő foglalkozásainkon vesznek részt minden második héten, a központvezető által vezetett segítő beszélgetéseken és egyéni esetkezeléseken igény és érintettség szerint jelen vannak, tanulási és életvezetési folyamatokban támogatják társaikat, a tananyagok hozzáférhetőségének technikai kivitelezésében is segédkeznek. Mindezek mellett folyamatosan motiválják facilitált társaikat, növelve ezzel a bennmaradást, s minimális szintre redukálva a hallgatói lemorzsolódást is. A segítséget igénybe vevő hallgatók hivatalos ügyintézési folyamatait és közlekedésüket is egyre több kortárs segítőnk támogatja önként, amely központunk munkatársainak is nagy segítség.

Eredményes, hatékony segítést és jó kapcsolódást kívánok központunk nevében minden hallgatónknak és önkéntes kortárs segítőnek!

                                                     

                                                                 Körei László

                                                               központvezető

                                        Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ


Vágner Norbert Krisztofer:

önkéntes kortárs segítők vezetője

osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – testnevelőtanár szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

vagner_norbert@t-online.hu

06308456205

A kortárs segítést napjainkban egy nagyon fontos, önkéntes alapokon nyugvó hallgatói támogatásnak tartom. A pandémiás helyzet is jobban rávilágított arra, hogy a jelenléti oktatásba való visszatérés közben egymást segítve, támogatva eredményes hallgatói közösséget formálhatunk. Megtisztelőnek éreztem Körei László tanár úr, központvezető úr bizalmát és inspiráló támogatását ahhoz, hogy aktívan közreműködjek ép és speciális szükségletű társaim segítésében. Több hallgató társamat is támogattam az egyetemi évek alatt; idén viszont egyik legjobb sporttársamnak segítek a közlekedésben, mivel sportbalesetet szenvedett. Ehhez társul az a lelki és tanulmányi támogatás is, melyet a felépülés hosszú folyamatában személyesen biztosítok számára. Segítő társaim lelkesek, elkötelezettek, amely fenntartható módon motivál.


Bácsi Anna:

önkéntes kortárs segítő

szociálpedagógia szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

bacsiannaa@gmail.com

06307823248

Egy szociálpedagógusnak alapvető feladata a segítségnyújtás, de én úgy gondolom, hogy hétköznapi emberként is illik segíteni a társainkon. Azok a fogyatékkal élő hallgatók, akiket az új Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központon belül ismertem meg, mindannyian bebizonyították már az első beszélgetés alkalmával, hogy mennyire kitartóak, emellett rendkívül kedvesek és közvetlenek. Ép társukként felelősséget érzek a magamon kívüli világ pozitív fejlesztéséért. jó érzés, hogy az elmúlt hetekben egyre több társam csatlakozott hozzám, s hogy szervezett módon, egyéni konzultációkkal, tananyagok közös feldolgozásával és az akadályok leküzdésével támogatjuk lépésről lépésre egymást.


Horváth Dominik:

önkéntes kortárs segítő

közösségszervezés szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

hodominik2000@gmail.com

06202905356

Azt vallom, hogy a társadalomtudományi területen tanulók körében fontos a szociális érzékenység és a mindennapokban az esélyegyenlőséghez való közelítés megvalósításában való részvétel. Látássérült hallgatótársam támogatása volt az, ami elindított ezen az úton, illetve a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ által szervezett szemléletformáló tréningek. Fontosnak tartom, hogy a kortárs segítést ne feladatként éljük meg, hanem egy olyan tevékenységként, amivel hozzájárulhatunk társaink sikeres tanulmányi előmeneteléhez, ahol barátságok szövődnek és ami igazán egy összetartó közösséggé tesz minket. Közösségszervezés szakos hallgatóként, leendő humánfejlesztőként a campuson való közlekedés támogatásán túl közösségi programok lebonyolításában és a beilleszkedés megkönnyítésében szeretnék segítséget nyújtani kortársaimnak.


Kozák Éva:

önkéntes kortárs segítő

szociálpedagógia szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

kozakvica24@gmail.com

06309077660

Életutamnak választottam, hogy segítek az embereken akár tettekkel, vagy csupán szavakkal. Így mikor lehetőségem nyílt, hogy csatlakozhassak az új központ munkásságához  elsődlegesen, hogy kortársaimon segítsek, úgy éreztem, hogy ezt nem hagyhatom ki. Így végre tapasztalhatok a világból, amiben élünk, és új, csodálatos emberekkel is találkozhatok. Számomra ez nem csupán emberileg, de szakmailag is nagyon fontos. Ahogy én látom, szükség van ilyen közösségek létrehozására, hogy azok, akiknek segítségre van szüksége könnyebben megkaphassák azt, így ők is ugyanúgy élvezni tudják egyetemi létünk szépségeit.


Oláh Dániel:

önkéntes kortárs segítő

szociálpedagógia szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

olah.dani88@gmail.com

06204868820

Szakom jellegéből adódóan fontosnak tartom a rászorulók segítségét az élet bármely területén.
Szerintem a segítség úgy általában is elengedhetetlenül fontos világunkban.
Ezért is jelentkeztem kortárs segítőnek.
Körei tanár úr mentálhigiénés előadásait hallgatva hétről hétre motiváltabb vagyok, így készen állok arra, hogy több társamnak is segíteni tudjak a jövőben. Ez a szituáció nem újdonság számomra, mivel az online oktatás során több társamat is segítettem konfliktusaik megoldásában, s IKT kompetenciáik fejlesztésében. Mottóm, hogy minden élet egyedi érték, minden segítség számít!


Poór Ádám:

önkéntes kortárs segítő (a külföldi, nemzetközi hallgatóink számára)

matematikatanár – fizikatanár szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

hagyma1259@gmail.com

06305601343

Azért csatlakoztam az új Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központba önkéntes kortárs segítőként, hogy segíthessek külföldi hallgatótársaimnak a beilleszkedésben. Körei tanár úr folyamatosan motivál és aktív hallgatói létre ösztönöz minket, ami sokat jelent. Az angol nyelv magabiztos alkalmazásának birtokában hatékonyan szeretnék megismerkedni más kultúrákkal és ezek emellett szeretnék nemzetközi kapcsolatokat kiépíteni úgy, hogy a hatékony kommunikáció birtokában saját nemzeti kultúrám értékeit is közvetítem nemzetközi hallgatótársaim felé. A közös programok, kötetlen beszélgetések és a tanulás támogatása is fontos küldetésemnek számít a jövőben külföldi hallgatótársaim irányába.


Hétről hétre érzékenyítő foglalkozásokat tartunk, szolidáris közösséget építünk, és új, önkéntesekből álló kortárs segítői hálózatot fejlesztünk.


Központunkat a bizottság hatékonyan erősíti