Újdonságaink

2021. október 14-én lelki erőforrásokat támogató tréninget tartottam kollégáimnak. A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetőjeként bővülő szolgáltatásaink jegyében örömmel támogattam kollégáimat, akik a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda munkatársaiként a Nyíregyházi Egyetem sikeres nemzetköziesítési stratégiáját építik. Aktívan dolgozunk egyetemünk sikeréért. Novemberben folytatjuk.

 

Újra önkéntes kortárs segítőket motiválunk, szolidáris közösséget építünk

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ 2021. szeptemberétől új lendülettel ismét felépíti a Nyíregyházi Egyetem kortárs segítői hálózatát. Mindez az ép és speciális szükségletű hallgatóink számára egyaránt jelent hatékony támogatást az egyetemi polgári lét során a bio-pszicho-szociális és spirituális szemlélet jegyében.

Büszkék vagyunk nyitott, kezdeményező, önmagukért és társaikért is kiálló hallgatóinkra, akik ismereteik, tudásuk bővítésével, képességeik és készségeik fejlesztéssel és attitűdformálással a mindennapokban tevékenyen hozzájárulnak a szervezeti polgárság kialakulásához, az aktív és felelős állampolgárság tudatosításához, s a szolidáris közösségek megteremtéséhez.

Az önkéntes kortárs segítőink érzékenyítő foglalkozásainkon vesznek részt minden második héten, a központvezető által vezetett segítő beszélgetéseken és egyéni esetkezeléseken igény és érintettség szerint jelen vannak, tanulási és életvezetési folyamatokban támogatják társaikat, a tananyagok hozzáférhetőségének technikai kivitelezésében is segédkeznek. Mindezek mellett folyamatosan motiválják facilitált társaikat, növelve ezzel a bennmaradást, s minimális szintre redukálva a hallgatói lemorzsolódást is. A segítséget igénybe vevő hallgatók hivatalos ügyintézési folyamatait és közlekedésüket is egyre több kortárs segítőnk támogatja önként, amely központunk munkatársainak is nagy segítség.

Eredményes, hatékony segítést és jó kapcsolódást kívánok központunk nevében minden hallgatónknak és önkéntes kortárs segítőnek!

                                                     

                                                                 Körei László

                                                               központvezető

                                        Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ


Vágner Norbert Krisztofer:

önkéntes kortárs segítők vezetője

osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – testnevelőtanár szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

vagner_norbert@t-online.hu

06308456205

A kortárs segítést napjainkban egy nagyon fontos, önkéntes alapokon nyugvó hallgatói támogatásnak tartom. A pandémiás helyzet is jobban rávilágított arra, hogy a jelenléti oktatásba való visszatérés közben egymást segítve, támogatva eredményes hallgatói közösséget formálhatunk. Megtisztelőnek éreztem Körei László tanár úr, központvezető úr bizalmát és inspiráló támogatását ahhoz, hogy aktívan közreműködjek ép és speciális szükségletű társaim segítésében. Több hallgató társamat is támogattam az egyetemi évek alatt; idén viszont egyik legjobb sporttársamnak segítek a közlekedésben, mivel sportbalesetet szenvedett. Ehhez társul az a lelki és tanulmányi támogatás is, melyet a felépülés hosszú folyamatában személyesen biztosítok számára. Segítő társaim lelkesek, elkötelezettek, amely fenntartható módon motivál.


Bácsi Anna:

önkéntes kortárs segítő

szociálpedagógia szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

bacsiannaa@gmail.com

06307823248

Egy szociálpedagógusnak alapvető feladata a segítségnyújtás, de én úgy gondolom, hogy hétköznapi emberként is illik segíteni a társainkon. Azok a fogyatékkal élő hallgatók, akiket az új Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központon belül ismertem meg, mindannyian bebizonyították már az első beszélgetés alkalmával, hogy mennyire kitartóak, emellett rendkívül kedvesek és közvetlenek. Ép társukként felelősséget érzek a magamon kívüli világ pozitív fejlesztéséért. jó érzés, hogy az elmúlt hetekben egyre több társam csatlakozott hozzám, s hogy szervezett módon, egyéni konzultációkkal, tananyagok közös feldolgozásával és az akadályok leküzdésével támogatjuk lépésről lépésre egymást.


Horváth Dominik:

önkéntes kortárs segítő

közösségszervezés szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

hodominik2000@gmail.com

06202905356

Azt vallom, hogy a társadalomtudományi területen tanulók körében fontos a szociális érzékenység és a mindennapokban az esélyegyenlőséghez való közelítés megvalósításában való részvétel. Látássérült hallgatótársam támogatása volt az, ami elindított ezen az úton, illetve a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ által szervezett szemléletformáló tréningek. Fontosnak tartom, hogy a kortárs segítést ne feladatként éljük meg, hanem egy olyan tevékenységként, amivel hozzájárulhatunk társaink sikeres tanulmányi előmeneteléhez, ahol barátságok szövődnek és ami igazán egy összetartó közösséggé tesz minket. Közösségszervezés szakos hallgatóként, leendő humánfejlesztőként a campuson való közlekedés támogatásán túl közösségi programok lebonyolításában és a beilleszkedés megkönnyítésében szeretnék segítséget nyújtani kortársaimnak.


Kozák Éva:

önkéntes kortárs segítő

szociálpedagógia szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

kozakvica24@gmail.com

06309077660

Életutamnak választottam, hogy segítek az embereken akár tettekkel, vagy csupán szavakkal. Így mikor lehetőségem nyílt, hogy csatlakozhassak az új központ munkásságához  elsődlegesen, hogy kortársaimon segítsek, úgy éreztem, hogy ezt nem hagyhatom ki. Így végre tapasztalhatok a világból, amiben élünk, és új, csodálatos emberekkel is találkozhatok. Számomra ez nem csupán emberileg, de szakmailag is nagyon fontos. Ahogy én látom, szükség van ilyen közösségek létrehozására, hogy azok, akiknek segítségre van szüksége könnyebben megkaphassák azt, így ők is ugyanúgy élvezni tudják egyetemi létünk szépségeit.


Oláh Dániel:

önkéntes kortárs segítő

szociálpedagógia szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

olah.dani88@gmail.com

06204868820

Szakom jellegéből adódóan fontosnak tartom a rászorulók segítségét az élet bármely területén.
Szerintem a segítség úgy általában is elengedhetetlenül fontos világunkban.
Ezért is jelentkeztem kortárs segítőnek.
Körei tanár úr mentálhigiénés előadásait hallgatva hétről hétre motiváltabb vagyok, így készen állok arra, hogy több társamnak is segíteni tudjak a jövőben. Ez a szituáció nem újdonság számomra, mivel az online oktatás során több társamat is segítettem konfliktusaik megoldásában, s IKT kompetenciáik fejlesztésében. Mottóm, hogy minden élet egyedi érték, minden segítség számít!


Poór Ádám:

önkéntes kortárs segítő (a külföldi, nemzetközi hallgatóink számára)

matematikatanár – fizikatanár szakos hallgató

 

Elérhetőségeim:

hagyma1259@gmail.com

06305601343

Azért csatlakoztam az új Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központba önkéntes kortárs segítőként, hogy segíthessek külföldi hallgatótársaimnak a beilleszkedésben. Körei tanár úr folyamatosan motivál és aktív hallgatói létre ösztönöz minket, ami sokat jelent. Az angol nyelv magabiztos alkalmazásának birtokában hatékonyan szeretnék megismerkedni más kultúrákkal és ezek emellett szeretnék nemzetközi kapcsolatokat kiépíteni úgy, hogy a hatékony kommunikáció birtokában saját nemzeti kultúrám értékeit is közvetítem nemzetközi hallgatótársaim felé. A közös programok, kötetlen beszélgetések és a tanulás támogatása is fontos küldetésemnek számít a jövőben külföldi hallgatótársaim irányába.


Hétről hétre érzékenyítő foglalkozásokat tartunk, szolidáris közösséget építünk, és új, önkéntesekből álló kortárs segítői hálózatot fejlesztünk.


Központunkat a bizottság hatékonyan erősíti

    2021. szeptember 15-én ülésezett a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság. Az ülés helyszíne az új Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ tárgyalója volt. A bizottság határozatot fogadott el arról, hogy októbertől valamennyi speciális szükségletű hallgatónk új, egyedi adatlappal rendelkezzen az őt megillető jogosultságokról, kedvezményekről.

Körei László központvezető arról számolt be, hogy sikeresen létrejött a hallgatói kortárs segítők önkéntes stábja, akik a következő időszakban aktív segítői lesznek ép és speciális szükségletű hallgatótársaiknak.


Új, önkéntes kortárs segítőket toborzunk